do góry ^

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą poprzez platformę ePUAP, która umożliwia składanie dokumentów z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego. Znajduje się ona na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl

Bezpośredni adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

Link do formularza (URI) – Pismo ogólne do urzędu (aktywne po zalogowaniu w ePUAP):
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umarszwlkp

W przypadku gdy z powodów niezależnych od Urzędu Marszałkowskiego podany link będzie nieaktywny prosimy o ręczne wyszukanie naszego Urzędu korzystając z „Alfabetycznej listy spraw” – Menu KATALOG SPRAW, następnie wybrać Inne podziały spraw przejść do sprawa zaczynających się na literę P odszukać i kliknąć Pismo ogólne do urzędu, następnie Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę i w Globalnym filtrze wyszukać Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie i wybrać wylistowaną instytucję.

Aby skorzystać z ww. usługi należy posiadać  konto na platformie ePUAP.

Procedura uzyskania konta znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta

W przypadku problemów z kontem na platformie ePUAP zachęcamy do skorzystania z poniższych instrukcji zawartych na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Zakres e-usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z instrukcją został opisany pod poniższym linkiem:

https://www.umww.pl/e-uslugi-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-wielkopolskiego-dostepne-na-platformie-epuap

 

Dokumenty elektroniczne przekazywane przez platformę ePUAP muszą spełniać następujące wymagania:

  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 MB, w tym wielkość załącznika maksymalnie 3,5 MB, w przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem ePUAP;
  • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Dokumenty elektroniczne można dostarczyć również na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:

  • płyta CD-RW lub DVD-RW,
  • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOCX, XLSX, DOC, RTF, XPS, XLS, ODS, ODT, ODP, CSV, TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF, ZIP

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.



Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-16 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2008-07-22 11:15:59 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 17138 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014