do góry ^

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą poprzez platformę ePUAP, która umożliwia składanie dokumentów z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego. Znajduje się ona na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl

Bezpośredni adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

Link do formularza (URI) – Pismo ogólne do urzędu (aktywne po zalogowaniu w ePUAP):
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umarszwlkp

W przypadku gdy z powodów niezależnych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podany link będzie nieaktywny prosimy o ręczne wyszukanie naszego Urzędu korzystając z „Alfabetycznej listy spraw” – Menu KATALOG SPRAW, następnie wybrać Inne podziały spraw przejść do sprawa zaczynających się na literę P odszukać i kliknąć Pismo ogólne do urzędu, następnie Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę i w Globalnym filtrze wyszukać Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i wybrać wylistowaną instytucję.

Aby skorzystać z ww. usługi należy posiadać  konto na platformie ePUAP.

Procedura uzyskania konta znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta

W przypadku problemów z kontem na platformie ePUAP zachęcamy do skorzystania z poniższych instrukcji zawartych na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Zakres e-usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z instrukcją został opisany pod poniższym linkiem:

https://www.umww.pl/e-uslugi-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-wielkopolskiego-dostepne-na-platformie-epuap

 

Dokumenty elektroniczne przekazywane przez platformę ePUAP muszą spełniać następujące wymagania:

  • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).
  • akceptowane formaty dokumentów dołączanych jako załącznik do formularza ESP to:
    doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml,
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą ESP nie może przekroczyć rozmiaru: 500 MB,

Dokumenty elektroniczne można dostarczyć również na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:

  • płyta CD-RW lub DVD-RW,
  • pamięć masowa USB

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych reguluje ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych  (Dz.U. 2018 poz. 180 ze zmianami, t.j.)

Korespondencję można również przesyłać za pośrednictwem stron:

 

Aktualne informacje o ePUAP znajdują się pod adresem: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuapOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-16 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2008-07-22 11:15:59 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-05-23 07:57:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 47050 razy
UMWW ©2024