do góry ^

Regulamin Sejmiku


Uchwała Nr XVII/235/2003

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 grudnia 2003r

 

w sprawie: Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Na podstawie art. 18 pkt. 21 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie województwa (Dz.U. 2001r Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1

Uchwala się Regulamin Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/417/2000 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2000r w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po wejściu w życie Statutu Województwa Wielkopolskiego.


 


Regulamin Sejmiku - pobierz
Uchwała Nr XXXIII/832/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2004-01-13 Stanisław Nowak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2004-01-13 09:33:26 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 15135 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021