do góry ^

Regulamin Sejmiku


Uchwała Nr XXXVI/706/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1668 ze zm.), Sejmik Województwa uchwała co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XVII/235/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zmieniona uchwałą nr XXXIII/832/17 z 24 lipca 2017 roku.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

  • Regulamin Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
  • Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/706/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r.  - pobierz dokument
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze - pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-02 08:54:06 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-01-04 14:10:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7129 razy
UMWW ©2024