do góry ^

Instrukcja korzystania z BIP


Podstawa prawna tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej (BIP).
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: https://bip.umww.pl
 
Biuletyn spełnia także minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Deklaracja Dostępności Cyfrowej została opublikowana na stronie https://bip.umww.pl/deklaracja-dostepnosci.
 

Struktura informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna dotycząca Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została podzielona na 4 główne kategorie:
  • Województwo Wielkopolskie
  • Sejmik Województwa Wielkopolskiego
  • Zarząd Województwa
  • Urząd Marszałkowski

Każda z nich została uszczegółowiona, a kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki i "kliknięciu" na kategori głównej. Domyślnie menu "Urząd Marszałkowski" zostało rozwinięte.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, która jest odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP
  • zmodyfikowanie informacji

 

Ułatwienia w nawigacji po Biuletynie Informacji Publicznej

Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu, menu pokrokowego oraz zapoznania się ze statystykami odwiedzin artykułów publikowanych w Biuletynie. Istnieją również przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: http://www.gov.pl/web/bip oraz strony głównej serwisu internetowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl. Dla osób niedowidzących w górnej części menu uruchomiono "przyciski" włączające wersję kontrastową oraz powiekszające czcionki publikowanych artykułów.
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2003-07-09 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2003-07-09 12:43:53 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-03-19 10:34:30 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 15698 razy
UMWW ©2024