do góry ^

Statut Województwa


OBWIESZCZENIE
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: Ogłasza się w brzmieniu załącznika do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/201/2003 z dnia 23 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r. Nr 216 poz. 4708), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. uchwałą nr V/30/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w z sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 20 poz. 519);
  2. uchwałą nr XVIII/292/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 923).

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego
(-) Lech Dymarski

 

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego – przejdź

 

Uchwała Nr XVI/448/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego – przejdź


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-12-17 Stanisław Nowak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-23 11:23:01 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 13435 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014