do góry ^

Statut Województwa


 

OBWIESZCZENIE
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego

 

 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: Ogłasza się w brzmieniu załącznika do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/201/2003 z dnia 23 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 431), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
  1. uchwałą nr XVI/448/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2374);
  2. uchwałą nr L/1136/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7401). 2.
 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:
  1. § 2 i § 3 uchwały nr XVI/448/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2374), które stanowią:
   „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
   § 3. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”;
  2. § 2 i § 3 uchwały nr L/1136/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7401), które stanowią:
   „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
   § 3. Uchwała podlega wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

 

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego
(-) Zofia Szalczyk

 

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-11-08 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-08 12:51:16 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-01-24 13:10:39 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 27556 razy
UMWW ©2024