do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 29.12.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1469/2011

określenia wysokości dotacji na rok 2012 na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy wieloletnie na lata 2011-2013

Uchwała

2.

1470/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w roku 2011

Uchwała

3.

1471/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów , na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

4.

1472/2011

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2011 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2012

Uchwała

5.

1473/2011

przyjęcia jednolitego tekstu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 8.1)

Uchwała

6.

1474/2011

zatwierdzenia „Planu zatrudnienia kadr na rok 2012 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

Uchwała

7.

1475/2011

podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań

Uchwała

8.

1476/2011

projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”

Uchwała

9.

1477/2011

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

10.

1478/2011

zmieniająca uchwałę Nr 535/2011 ZWW z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku

Uchwała

11.

1479/2011

zmieniająca uchwałę Nr 955/2011 ZWW z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2011 roku

Uchwała

12.

1480/2011

zmieniająca uchwałę Nr 1226/2011 ZWW z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2011 roku

Uchwała

13.

1481/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

14.

1482/2011

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

15.

1483/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

16.

1484/2011

zmieniająca uchwałę Nr 361/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-12-29 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-31 09:19:47 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3038 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019