do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 15.10.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1159/2015

przyznania stypendiów sportowych na rok 2015/2016

Uchwała

 1.  

1160/2015

nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu systemów kontroli dostępu stanowiących składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”

Uchwała

 1.  

1163/2015

upoważnienia do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

Uchwała

 1.  

1164/2015

upoważnienia Pana Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania  i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn.„Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”

Uchwała

 1.  

1166/2015

uzgodnienia składu Rady Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1167/2015

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała

 1.  

1168/2015

wyrażenia zgody na użyczenie mienia nieruchomego przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1169/2015

identyfikacji projektu Powiatu Tureckiego  pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1170/2015

przyjęcia XLIII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1171/2015

zmiany uchwały nr 548/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2015 r. zatwierdzającej tekst jednolity Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Program Operacyjnym na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1172/2015

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna, Działania 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+

Uchwała

 1.  

1173/2015

zmiany uchwały nr 496/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu V Działania 5.3 Schematu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

 1.  

1174/2015

zmiany uchwały nr 432 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec-Morakowo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

 1.  

1175/2015

zmiany uchwały nr 435 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

 1.  

1176/2015

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

 1.  

1177/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-10-15 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-11-13 13:56:32 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5412 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021