do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 04.02.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3217/2021

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020 – 2024

Uchwała

 1.  

3218/2021

upoważnienia spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do działania w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego w ramach realizowanego Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”

Uchwała

 1.  

3219/2021

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021

Uchwała

 1.  

3220/2021

zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny  w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3221/2021

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3222/2021

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o. poprzez zawarcie umów z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych, o wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000,00 zł  netto

Uchwała

 1.  

3223/2021

wyrażenia  zgody na przebudowę oraz rozbudowę budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13

Uchwała

 1.  

3224/2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3225/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie garażu i użyczenie lokali biurowych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Uchwała

 1.  

3226/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała

 1.  

3227/2021

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Uchwała

 1.  

3228/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3229/2021

zmiany Uchwały nr 1341/2019 ZWW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Uchwała

 1.  

3230/2021

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XXVI Sesji w dniu 25 stycznia 2021 roku

Uchwała

 1.  

3231/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wniosku w ramach projektu grantowego pn.  „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji  tego projektu

Uchwała

 1.  

3232/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wniosku w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  i realizacji  tego projektu

Uchwała

 1.  

3233/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz jednostek w jego skład wchodzących wniosku w ramach projektu grantowego pn.  „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  i realizacji  tego projektu

Uchwała

 1.  

3234/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wniosku w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  i realizacji  tego projektu

Uchwała

 1.  

3235/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wniosku w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego  i realizacji  tego projektu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-04 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-02-15 15:14:03 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:39:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1295 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021