do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 04.03.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3317/2021

przekazania w formie darowizny przez Województwo Wielkopolskie urządzeń dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Uchwała

 1.  

3318/2021

zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3319/2021

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bernardyńskiej 6 w Kościanie w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3320/2021

użyczenia  nieruchomości  położonej  w  Poznaniu,  przy ul.  Dojazd 32

Uchwała

 1.  

3321/2021

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru  Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3322/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3323/2021

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XXVII Sesji w dniu 22 lutego 2021 roku

Uchwała

 1.  

3324/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2305/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, typ projektu: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3325/2021

zmiany Uchwały 2306/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3326/2021

uzgodnienia powołania Pani Joanny Szydłowskiej na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Uchwała

 1.  

3327/2021

udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego, Akcjonariusza  Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przez ING Bank Śląski S.A. Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki

Uchwała

 1.  

3328/2021

zmiany uchwały nr 3153/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  indywidualne, specjalistyczne doradztwo dla MŚP z województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju usług i/lub produktów będących częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze, w ramach projektu Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-03-04 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-03-25 14:40:58 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:35:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1116 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021