do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 01.09.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

2590/2016

darowizny sprzętu komputerowego stanowiącego zbędny składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uchwała

 1.  

2591/2016

unieważnienia procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2016 roku;

Uchwała

 1.  

2592/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2016 roku

Uchwała

 1.  

2593/2016

identyfikacji projektów z zakresu pomocy technicznej realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucję Pośredniczącą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (IP WRPO 2014+) w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna WRPO 2014+, jako projektów pozakonkursowych;

Uchwała

 1.  

2594/2016

zmiany Uchwały Nr 329/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014+).

Uchwała

 1.  

2595/2016

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15).

Uchwała

 1.  

2596/2016

udzielenia upoważnień do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA;

Uchwała

 1.  

2597/2016

zatwierdzenia nowej formuły Konkursu oraz Regulaminu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Uchwała

 1.  

2598/2016

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 9 września 2016 roku

Uchwała

 1.  

2599/2016

wyrażenia zgody na usunięcie drzewa przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu;

Uchwała

 1.  

2600/2016

wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczeń użytkowych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie;

Uchwała

 1.  

2601/2016

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na cele budowlane i przeprowadzenie prac budowlanych.

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-09-01 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-09-29 12:16:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1588 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014