do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 13.11.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1270/2015

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne

Uchwała

 1.  

1271/2015

projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

Uchwała

 1.  

1272/2015

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1273/2015

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1274/2015

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała

 1.  

1275/2015

ustanowienia Podmiotu reprezentującego Beneficjenta

Uchwała

 1.  

1276/2015

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, p. o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa – przekazanie urządzeń oświetlenia drogowego

Uchwała

 1.  

1277/2015

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, p. o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa – przekazanie wiaty przystankowej

Uchwała

 1.  

1278/2015

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do wykonywania zadań związanych z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1279/2015

wyrażenia zgody na remont pomieszczeń w budynkupołożonymw Poznaniu przy ul. Piekary 17

Uchwała

 1.  

1280/2015

wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1281/2015

nieodpłatnego nabycia przez Województwo Wielkopolskie od Agencji Nieruchomości Rolnych- Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonej w miejscowości Lewków

Uchwała

 1.  

1282/2015

ogłoszenia naboru propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku (Etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz ustalenia kryterium regionalnego

Uchwała

 1.  

1283/2015

ogłoszenia konkursu na wybór kandydatów ubiegających się o wpis do „Wykazu kandydatów na ekspertów” dotyczących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Uchwała

 1.  

1285/2015

przyjęcia XLV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1301/2015

upoważnienia Pana Jana Bartczaka – Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przyszłościowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami oraz podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu z Miastem Poznań / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1302/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi cateringowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2015 roku

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-11-13 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-12-16 08:45:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5414 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021