do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 22.10.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1178/2015

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1179/2015

zmieniającej Uchwałę Nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zasad zbywania oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1180/2015

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2015

Uchwała

 1.  

1181/2015

sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

 1.  

1182/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1183/2015

wydzierżawienia nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie.

Uchwała

 1.  

1184/2015

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych „DZIEKANKA” w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

1185/2015

zmiany uchwały nr 242/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.9 Schematu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1186/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu” w ramach Działania 5.3 „Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007

Uchwała

 1.  

1187/2015

zmiany uchwały nr 5216/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo

Uchwała

 1.  

1188/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pozakonkursowego pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach II Osi Priorytetowej programu PO WER „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.9 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

1190/2015

uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom(alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów

Uchwała

 1.  

1191/2015

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narko­tykowym) w trybie małych grantów,

Uchwała

 1.  

1192/2015

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

1193/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1194/2015

przyjęcia XLIV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1195/2015

zmiany uchwały  Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1729/2012 z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1196/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1197/2015

wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

Uchwała

 1.  

1199/2015

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w roku 2015

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-10-22 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-11-20 08:13:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6090 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021