do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 13.05.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3560/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-357-ARiR/4/z Weryfikacja postepowania o  udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Uchwała

 1.  

3561/2021

udzielenia pełnomocnictwa procesowego

Uchwała

 1.  

3562/2021

określenia sposobu wykonywania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XXIX Sesji w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Uchwała

 1.  

3563/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022

Uchwała

 1.  

3564/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3565/2021

ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3566/2021

powołania Komisji Konkursowej ds. dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3567/2021

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków, złożonych w wyniku naborów na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.

Uchwała

 1.  

3568/2021

określenia stawek wynagrodzenia dla ekspertów wykonujących wywiady telefoniczne z uczestnikami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3569/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej

Uchwała

 1.  

3570/2021

wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów na nieruchomościach położonych w Kaliszu pasie drogi wojewódzkiej nr 450

Uchwała

 1.  

3571/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i usunięcie drzew na nieruchomości położonej w Grodzisku Wielkopolskim w rejonie ul. Nowotomyskiej

Uchwała

Załącznik nr 1

 1.  

3572/2021

przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bernardyńskiej 6 w Kościanie i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

3573/2021

ogłoszenia konkursu w ramach Programu „Ambasador Kultury” oraz powołania Komisji Konkursowej do jego przeprowadzenia

Uchwała

 1.  

3574/2021

zatwierdzenia wyników Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Uchwała

 1.  

3575/2021

zatwierdzenia wyników Wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

Uchwała

 1.  

3576/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”

Uchwała

 1.  

3577/2021

powołania Kapituły Konkursu oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”

Uchwała

 1.  

3578/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3579/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację cyklu szkoleń z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin woj. Wielkopolskiego oraz Zespołu ds. Rewitalizacji

Uchwała

 1.  

3580/2021

wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako projektu pozakonkursowego pn. „PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

3581/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej odnoszącej się do Dożynek Wielkopolskich, opartej na motywie chleba.”

Uchwała

 1.  

3582/2021

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3583/2021

nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-05-13 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-05-28 14:57:41 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 647 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021