do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 14.01.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3142/2021

przyznania nagrody jubileuszowej Panu Piotrowi Florkowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie

Uchwała

 1.  

3143/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Uchwała

 1.  

3144/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 pn. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”.

Uchwała

 1.  

3145/2021

ustalenia zasad uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Uchwała

 1.  

3146/2021

ogłoszenia XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Uchwała

 1.  

3147/2021

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3148/2021

powołania Członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Funduszy utworzonego na mocy Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy o numerze: RPWP.01.05.01-30-0002/16-00 zawartej 20 października 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Radzie Inwestycyjnej Funduszu Funduszy w zakresie zadań wynikających z Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy

Uchwała

 1.  

3149/2021

zmiany Uchwały nr 1585/2019 z 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Uchwała

 1.  

3150/2021

udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu Gospodarki do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Uchwała

 1.  

3151/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. organizacji spotkania osób chcących realizować swój biznes w obszarze nowych technologii (Start-up Day) w zakresie działań projektowych, w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”

Uchwała

 1.  

3152/2021

udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu Gospodarki do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.2  Promocja gospodarcza regionu

Uchwała

 1.  

3153/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  indywidualne, specjalistyczne doradztwo dla MŚP z województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju usług i/lub produktów będących częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze, w ramach projektu Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Uchwała

 1.  

3154/2021

zmiany uchwały Nr 2194/2020  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie  identyfikacji projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3155/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-01-14 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-02-05 12:02:14 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:42:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1185 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021