do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 22.04.2021 r.


Tabela z Uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3469/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3470/2021

zmiany Nr 396/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3471/2021

zmiany Nr 397/2015 z dnia 2 kwietnia w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3472/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3473/2021

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program psychiatryczny terapeutyczno - rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów”

Uchwała

 1.  

3474/2021

upoważnienia Spółki „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. do działania w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego w ramach realizowanego Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

Uchwała

 1.  

3475/2021

udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Katarzyńskiemu Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Pani Kindze Hedrych Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Panu Andrzejowi Staszewskiemu Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Poznaniu i Panu Romanowi Świergielowi Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, do reprezentowania Zarządu Województwa Wielkopolskiego przed organami administracji publicznej.

Uchwała

 1.  

3476/2021

uzgodnienia składu Rady Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3477/2021

uzgodnienia odwołania Pana Antoniego Pelczyka ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

 1.  

3478/2021

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki; Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Uchwała

 1.  

3479/2021

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

3480/2021

wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej na ścianie budynku Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, gm. Jaraczewo

Uchwała

 1.  

3481/2021

przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej i powołania komisji przetargowej;

Uchwała

 1.  

3482/2021

sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3483/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Rogoźnie w rejonie ul. Wojska Polskiego

Uchwała

 1.  

3484/2021

przyjęcia Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019 dla województwa wielkopolskiego - część I (lata 2017-2018).

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-04-22 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-30 10:19:04 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1169 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021