do góry ^

Klauzula informacyjna


Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i analizy oświadczeń majątkowych  oraz ich  archiwizacji.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze tj. art. 27 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat, liczone od roku następnego w którym złożono oświadczenie, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje utratą wynagrodzenia za okres, do którego złożono oświadczenia po terminach wskazanych w przepisach prawa.
  7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Państwa dane osobowe będą upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, bez informacji zamieszczonych w części B formularza.
  10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-06-14 Elżbieta Ruta-Solarska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-06-14 12:43:42 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3013 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020