do góry ^

Uchwały podjęte na II Sesji Sejmiku w dniu 22 grudnia 2014 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

II/9/14

Uchwała w sprawie:udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Opalenica

Uchwała
Załącznik

 2.

II/10/14

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Uchwała
Załącznik

 3.

II/11/14

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Konina.

Uchwała
Załącznik

 4.

II/12/14

Uchwała w sprawie: zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Kleczew.

Uchwała
Załącznik

 5.

II/13/14

Uchwała uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 SWW z dn. 16 grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014.

Uchwała

 6.

II/14/14

Uchwała w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 SWW z dn. 16 grudnia 2013r. w sprawie: Wi eloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 r. i lata następne.

Uchwała
 7.

II/15/14

Uchwała w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

 8.

II/16/14

Uchwała wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała

 9.

II/17/14

Uchwała w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Uchwała
Załącznik

 10.

II/18/14

Uchwała w sprawie: wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała

 11.

II/19/14

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.

Uchwała
Załącznik

 12.

II/20/14

Uchwała w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

 13.

II/21/14

Uchwała w sprawie: zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

 14.

II/22/14

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Województwie Wielkopolskim w roku 2013.

Uchwała
Załącznik

 15.

II/23/14

Uchwała w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/51/11 z dnia 21 lutego 2011roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 Uchwała

 16.

II/24/14

Uchwała w sprawie:  wyznaczenia aglomeracji Książ Wielkopolski

Uchwała
Załącznik

 17.

II/25/14

Uchwała w sprawie:  wyznaczenia aglomeracji Kleczew

Uchwała
Załącznik

 18.

II/26/14

Uchwała w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujście

Uchwała
Załącznik

 19.

II/27/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Chocz

Uchwała
Załącznik

 20.

II/28/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Ostroróg

Uchwała
Załącznik

 21.

II/29/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Czerniejewo

Uchwała
Załącznik

 22.

II/30/14

Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Sośnie

Uchwała

 23.

II/31/14

Uchwała w sprawie:  likwidacji aglomeracji Żelazków

Uchwała

 24.

II/32/14

Uchwała w sprawie: ikwidacji aglomeracji Antonin, gmina Przygodzice

Uchwała

 25.

II/33/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Września

Uchwała
Załącznik

 26.

 II/34/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Ryczywół

Uchwała
Załącznik

 27.

II/35/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Wieleń

Uchwała
Załącznik

 28.

II/36/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Jutrosin

Uchwała
Załącznik

 29.

II/37/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Szamocin

Uchwała
Załącznik

 30.

II/38/14

Uchwała w sprawie: wyznaczenia: aglomeracji Trzcianka

Uchwała
Załącznik

 31.

II/39/14

Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Uchwała
Załącznik

 32.

II/40/14

Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile

Uchwała
Załącznik

 33.

II/41/14

Uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 34.

II/42/14

Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Uchwała
ZałącznikOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-12-22 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-01-19 14:00:15 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6625 razy