do góry ^

Uchwały podjęte na LI Sesji Sejmiku w dniu 29 października 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

LI/1137/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

2.

LI/1138/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

3.

LI/1139/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  zmieniającej uchwałę nr XLVI / 1052 / 18 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała

4.

LI/1140/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego”.

Uchwała

5.

LI/1141/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

6.

LI/1142/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

7.

LI/1143/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej III Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

8.

LI/1144/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa IV, Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa VI i Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego im. Conolly Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

9.

LI/1145/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Śremie

Uchwała

10.

LI/1146/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

11.

LI/1147/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy.

Uchwała

12.

LI/1148/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała

13.

LI/1149/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Uchwała

14.

LI/1150/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Uchwała
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2

15.

LI/1151/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

16

LI/1152/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia wzoru i regulaminu używania sztandaru Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-29 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-06 11:18:29 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5864 razy