do góry ^

Uchwały podjęte na VI Sesji Sejmiku w dniu 27 kwietnia 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

VI/131/15

Uchwała  zmieniająca uchwałę  Nr III/44/15 SWW z dn. 26 stycznia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

2.

VI/132/15

Uchwała  zmieniająca  Nr SWW III/43/15 z dn. 26 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. i lata następne.

Uchwała

3.

VI/133/15

Uchwała  w sprawie  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

4.

VI/134/15

Uchwała  w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Uchwała

5.

VI/135/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Pyzdry.

Uchwała

6.

VI/136/15

Uchwała  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 - 2018, realizowanego w oparciu o środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała

7.

VI/137/15

Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej

Uchwała

8.

VI/138/15

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażeniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Uchwała
Załącznik

9.

VI/139/15

Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

10.

VI/140/15

Uchwała w sprawie  określenia zadań, na które w 2015 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.

Uchwała

11.

VI/141/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Uchwała

12.

VI/142/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

Uchwała

13.

VI/143/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.

Uchwała

14.

VI/144/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
 

Uchwała

15.

VI/145/15

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Uchwała

16.

VI/146/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

Uchwała

17.

VI/147/15

Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.

Uchwała

18.

VI/148/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kwilcz.

Uchwała
Załącznik

19.

VI/149/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniezno.

Uchwała
Załącznik

20.

VI/150/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rakoniewice.

Uchwała
Załącznik

21.

VI/151/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mieścisko

Uchwała

Załącznik

22.

VI/152/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobżenica.

Uchwała
Załącznik

23.

VI/153/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wyrzysk.
 

Uchwała
Załącznik

24.

VI/154/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Odolanów.

Uchwała

Załącznik

25.

VI/155/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Buk.

Uchwała
Załącznik

26.

VI/156/15

Uchwała  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Granowo.

Uchwała
Załącznik

27.

VI/157/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawicz.

Uchwała
Załącznik

28.

VI/158/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Średzkiemu, Powiatowi Pilskiemu oraz Miastu i Gminie Śmigiel.

Uchwała
 

29.

VI/159/15

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

30.

VI/160/15

Uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-04-27 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-05 13:17:55 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6912 razy