do góry ^

Uchwały podjęte na XII Sesji Sejmiku w dniu 30 listopada 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XII/323/15 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

2.

XII/324/15 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

3.

XII/325/15 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

4.

XII/326/15 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

5.

XII/327/15 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Uchwała

6.

XII/328/15 Uchwała zmieniająca uchwałę SWW z dnia 30 marca 2015 r. nr V/101/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

Uchwała
Załącznik

7.

XII/329/15 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Uchwała
Załącznik

8.

XII/330/15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

9.

XII/331/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zduny – Cieszków.

Uchwała
Załącznik

10.

XII/332/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koźminek.

Uchwała
Załącznik

11.

XII/333/15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.

Uchwała
Załącznik

12.

XII/334/15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2014.

Uchwała
Załącznik

13.

XII/335/15 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r., Nr 373, poz. 6772, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013, poz. 2775).

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

14.

XII/336/15 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/799/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 861, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 4806 ).

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

15.

XII/337/15 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/812/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podziału południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 1689).

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

16.

XII/338/15 Uchwała w sprawie uzgodnienia przebiegu granic dolnośląskich obwodów łowieckich nr: 13, 16 i 27, których część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

17.

XII/339/15 Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Kościańskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała
Załącznik

18.

XII/340/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

19.

XII/341/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała
Załącznik

20.

XII/342/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała
Załącznik

21.

XII/343/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

22.

XII/344/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

23.

XII/345/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

24.

XII/346/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie.

Uchwała
Załącznik

25.

XII/347/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

26.

XII/348/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała
Załącznik

27.

XII/349/15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

28.

XII/350/15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu w Kowanówku.

Uchwała

29.

XII/351/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

30.

XII/352/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

31.

XII/353/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Uchwała

32.

XII/354/15 Uchwała  w sprawie połączenia Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

33.

XII/355/15

Uchwała  w sprawie połączenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

34.

XII/356/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Wolsztyn (Turystyka).

Uchwała

35.

XII/357/15

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016.

Uchwała
Załącznik

36.

XII/358/15

Uchwała zmieniająca uchwałę V/127/15 Sejmiku Woj. Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-11-30 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-12-07 13:18:54 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5718 razy