do góry ^

Uchwały podjęte na XIII Sesji Sejmiku w dniu 21 grudnia 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XIII/359/15 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

2.

XIII/360/15 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XIII/361/15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

4.

XIII/362/15 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

5.

XIII/363/15 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

6.

XIII/364/15 Uchwała  w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2016 w Wielkopolsce Rokiem 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Uchwała

7.

XIII/365/15 Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności gruntów na rzecz użytkownika wieczystego tj. Powiatu Obornickiego.

Uchwała

8.

XIII/366/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

9.

XIII/367/15 Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

10.

XIII/368/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeziny.

Uchwała
Załącznik

11.

XIII/369/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrów Wielkopolski.

Uchwała
Załącznik

12.

XIII/370/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orzechowo, gmina Miłosław.

Uchwała
Załącznik

13.

XIII/371/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrzeszów.

Uchwała
Załącznik

14.

XIII/372/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała
Załącznik

15.

XIII/373/15 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020”.

Uchwała
Załącznik

16.

XIII/374/15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Dolsk, Gminie Dolsk.

Uchwała

17.

XIII/375/15 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok.

Uchwała
Załącznik

18.

XIII/376/15 Uchwała w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Sejmiku na 2016 rok.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

19.

XIII/377/15 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-12-21 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-12-29 10:35:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5968 razy