do góry ^

Uchwały podjęte na XLI Sesji Sejmiku w dniu 29 stycznia 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XLI/965/18

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

2.

XLI/966/18

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

3.

XLI/967/18

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego i nadania mu statutu.

Uchwała

4.

XLI/968/18

Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Uchwała

5.

XLI/969/18

Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uchwała
Załącznik

6.

XLI/970/18

Uchwała w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

Uchwała

7.

XLI/971/18

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/929/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

8.

XLI/972/18

Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego eksploatacji złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-01-29 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-05 15:11:48 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5474 razy