do góry ^

Uchwały podjęte na XLII Sesji Sejmiku w dniu 26 lutego 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XLII/973/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

2.

XLII/974/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

3.

XLII/975/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Szatnia na Medal”.

Uchwała
Załącznik nr 1

4.

XLII/976/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Leszna.

Uchwała

5.

XLII/977/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Cerekwicy Nowej.

Uchwała
Załącznik nr 1

6.

XLII/978/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy Nowej.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

7.

XLII/979/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko, Gmina Międzychód.

Uchwała

8.

XLII/980/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia treści „Porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii”.

Uchwała
Załącznik nr 1

9.

XLII/981/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia treści „Listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Prowincją Huíla (Republika Angoli).

Uchwała
Załącznik nr 1

10.

XLII/982/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała

11.

XLII/983/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Uchwała

12.

XLII/984/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

13.

XLII/985/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

14.

XLII/986/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Uchwała

15.

XLII/987/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-02-26 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-03-06 13:17:43 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7188 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023