do góry ^

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Sejmiku w dniu 26 marca 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XLIV/989/18

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

2.

XLIV/990/18

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

3.

XLIV/991/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. (Dział 630 „Turystyka”).

Uchwała
Załącznik nr 1

4.

XLIV/992/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
Załącznik nr 1

5.

XLIV/993/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
Załącznik nr 1

6.

XLIV/994/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
Załącznik nr 1

7.

XLIV/995/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
Załącznik nr 1

8.

XLIV/996/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
Załącznik nr 1

9.

XLIV/997/18

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Uchwała

10.

XLIV/998/18

Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii zmiany organizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR na terenie miasta Poznania   i powiatu poznańskiego oraz sposobu ich finansowania.

Uchwała

11.

XLIV/999/18

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

12.

XLIV/1000/18

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Wolsztyńskiemu realizacji zadania samorządu województwa w zakresie profilaktyki problemów związanych z używaniem narkotyków.

Uchwała

13.

XLIV/1001/18

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

14.

XLIV/1002/18

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

15.

XLIV/1003/18

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina, na usunięcie skutków pożaru gazociągu w dniu 26 stycznia 2018.

Uchwała

16

XLIV/1004/18

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

17.

XLIV/1005/18

Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum okręgowym w Koninie.

Uchwała

18.

XLIV/1006/18

Uchwała w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Uchwała

19.

XLIV/1007/18

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uchwała
Załącznik nr 1

20

XLIV/1008/18

Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Uchwała

21.

XLIV/1009/18

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

22.

XLIV/1010/18

Uchwała w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2017 roku.

Uchwała
Załącznik nr 1

23.

XLIV/1011/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Miastu i Gminie Śmigiel.

Uchwała

24.

XLIV/1012/18

Uchwała w sprawie skargi na brak nadzoru ze strony Zarządu Województwa Wielkopolskiego nad instytucja kultury Parowozownia Wolsztyn w zakresie udostępnienia informacji w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Uchwała

25.

XLIV/1013/18

Uchwała w sprawie budowy Ośrodka Protonoterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Uchwała

26.

XLIV/1014/18

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani                    na brak terminowego udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-03-26 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-04-04 12:33:10 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6886 razy