do góry ^

Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Sejmiku w dniu 23 lipca 2018 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XLVIII/1082/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Uchwała

 

2.

XLVIII/1083/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

Uchwała

 

3.

XLVIII/1084/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

4.

XLVIII/1085/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie   pomocy   finansowej   jednostkom   samorządu   terytorialnego   w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). – dotyczy zadań remontowych.

Uchwała
Załącznik nr 1

5.

XLVIII/1086/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Uchwała
Załącznik nr 1

6.

XLVIII/1087/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Uchwała

7.

XLVIII/1088/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała

8.

XLVIII/1089/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

9.

XLVIII/1090/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie.

Uchwała

10.

XLVIII/1091/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XLV/1023/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Uchwała

11.

XLVIII/1092/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus.

Uchwała

12.

XLVIII/1093/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Uchwała

13.

XLVIII/1094/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Uchwała

14.

XLVIII/1095/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Uchwała

15.

XLVIII/1096/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

16.

XLVIII/1097/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

17.

XLVIII/1098/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Uchwała

18.

XLVIII/1099/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.

Uchwała

19.

XLVIII/1100/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu.

Uchwała

20.

XLVIII/1101/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miasta Rogoźno, Gminie Rogoźno.

Uchwała

21.

XLVIII/1102/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi na terenie gminy Kleszczewo stanowiącego przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 434 do węzła „Kleszczewo” na drodze ekspresowej S5.

Uchwała

22.

XLVIII/1103/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

23.

XLVIII/1104/18`

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

24.

XLVIII/1105/18

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającą uchwałę nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała
Załącznik nr 1Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-07-23 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-07-26 12:39:36 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6839 razy