do góry ^

Uchwały podjęte na XXII Sesji Sejmiku w dniu 26 września 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXII/559/16

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała

2.

XXII/560/16 Uchwała zmieniająca  uchwałę nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XXII/561/16 Uchwała w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

4.

XXII/562/16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/508/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Uchwała

5.

XXII/563/16 Uchwała w sprawie: odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

6.

XXII/564/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

7.

XXII/565/16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dotyczącej niewydania decyzji odmawiającej udostępnienie informacji publicznej

Uchwała

8.

XXII/566/16 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na bezczynność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała

9.

XXII/567/16 Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

10.

XXII/568/16 Uchwała o przyjęciu stanowiska w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie.

Uchwała
Załącznik

11.

XXII/569/16 Uchwała w sprawie: ustalenia treści „Listu intencyjnego w sprawie współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Stanem Karnataka (Republika Indii)”.

Uchwała
Załącznik

12.

XXII/570/16 Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.

Uchwała

13.

XXII/571/16 Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miłosław.

Uchwała

14.

XXII/572/16 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XVIII / 482 / 16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2018" realizowanego ze środków "Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej".

Uchwała

15.

XXII/573/16 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

16.

XXII/574/16 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brudzew, Gminie Brudzew.

Uchwała

17.

XXII/575/16 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Kawęczyn, Gminie Kawęczyn.

Uchwała

18.

XXII/576/16 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Malanów, Gminie Malanów.

Uchwała

19.

XXII/577/16 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XX/542/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała
Załącznik

20.

XXII/578/16 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

Uchwała
Załącznik

21.

XXII/579/16 Uchwała w sprawie: obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa”.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

22.

XXII/580/16 Uchwała w sprawie: uchwalenia „Programu  ochrony  środowiska  dla  Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2020”.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

23.

XXII/581/16 Uchwała w sprawie: określenia „Planu działań krótkoterminowych w zakresie PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska”.

Uchwała
Załącznik

24.

XXII/582/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Wijewo.

Uchwała
Załącznik

25.

XXII/583/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Piła.

Uchwała
Załącznik

26.

XXII/584/16 Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Stary Licheń, gmina Ślesin.

Uchwała

27.

XXII/585/16 Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Rzgów, gmina Rzgów.

Uchwała

28.

XXII/586/16 Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Mieleszyn, gmina Mieleszyn.

Uchwała

29.

XXII/587/16 Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Dąbie, gmina Dąbie.

Uchwała

30.

XXII/588/16 Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Grzymiszew, gmina Tuliszków.

Uchwała

31.

XXII/589/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Ryczywół.

Uchwała
Załącznik

32.

XXII/590/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Kiszkowo, gmina Kiszkowo.

Uchwała
Załącznik

33.

XXII/591/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Kłecko, gmina Kłecko.

Uchwała
Załącznik

34.

XXII/592/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Złotów, gmina Złotów.

Uchwała
Załącznik

35.

XXII/593/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Tuliszków, gmina Tuliszków.

Uchwała
Załącznik

36.

XXII/594/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Krzywiń, gmina Krzywiń.

Uchwała
Załącznik

37.

XXII/595/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Leszno.

Uchwała

38.

XXII/596/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Konin.

Uchwała
Załącznik

39.

XXII/597/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

40.

XXII/598/16 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w przedmiocie przyjęcia powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała

41.

XXII/599/16 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w przedmiocie przyjęcia powierzonego zadania publicznego  w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała

42.

XXII/600/16 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia z Województwem Łódzkim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Łódzkiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała

43.

XXII/601/16 Uchwała w sprawie: likwidacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Grodzisku Wielkopolskim.

Uchwała

44.

XXII/602/16 Uchwała w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Uchwała

45.

XXII/603/16 Uchwała w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-09-26 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-10-04 15:28:07 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-05-18 15:10:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6769 razy