do góry ^

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Sejmiku w dniu 27 marca 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXIX/736/17

Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego uczczenia 60. Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

Uchwała

2.

XXIX/737/17

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.

Uchwała

3.

XXIX/738/17

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Uchwała

4.

XXIX/739/17

Uchwała  w sprawie: oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku.

Uchwała
Załącznik

5.

XXIX/740/17

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

6.

XXIX/741/17

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Uchwała

7.

XXIX/742/17

Uchwała w sprawie: przekształcenia Gimnazjum Specjalnego działającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Szkołę Podstawową Specjalną działającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej.

Uchwała

8.

XXIX/743/17

Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

9.

XXIX/744/17

Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

10.

XXIX/745/17

Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

11.

XXIX/746/17

Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

12.

XXIX/747/17

Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

13.

XXIX/748/17

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbąszyń, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała

14.

XXIX/749/17

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała

15.

XXIX/750/17

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Powidz, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała

16.

XXIX/751/17

Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Doruchów.

Uchwała

17.

XXIX/752/17

Uchwała w sprawie: likwidacji aglomeracji Kraszewice.

Uchwała

18.

XXIX/753/17

Uchwała w sprawie: Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

19.

XXIX/754/17

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

20.

XXIX/755/17

Uchwała w sprawie: nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik
Do załącznika

21.

XXIX/756/17

Uchwała w sprawie: ustalenia treści „Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska) i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)”.

Uchwała
Załącznik

22.

XXIX/757/17

Uchwała w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Uchwała

23.

XXIX/758/17

Uchwała w sprawie: powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego.

Uchwała

24.

XXIX/759/17

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

25.

XXIX/760/17

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

26.

XXIX/761/17

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Uchwała

27.

XXIX/762/17

Uchwała w sprawie: skargi dotyczącej niezamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Jabłońskiego – dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn oraz braku nadzoru nad instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-27 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-03 08:41:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7019 razy