do góry ^

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Sejmiku w dniu 30 stycznia 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXVI/708/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Uchwała

2.

XXVI/709/17 Uchwała  zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.

Uchwała

3.

XXVI/710/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Uchwała

4.

XXVI/711/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

5.

XXVI/712/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno-Kardiologicznemu w Kowanówku.

Uchwała

6.

XXVI/713/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.

Uchwała

7.

XXVI/714/17 Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku.

Uchwała

8.

XXVI/715/17 Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.

Uchwała

9.

XXVI/716/17 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.

Uchwała

10.

XXVI/717/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych miasta Gostynia, Gminie Gostyń.

Uchwała

11.

XXVI/718/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych miasta Piła, Gminie Piła.

Uchwała

12.

XXVI/719/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Złotów, gmina Miasto Złotów.

Uchwała

13.

XXVI/720/17 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu „Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska) i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)”

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

14.

XXVI/721/17 Uchwała  w sprawie:  ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-01-30 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-03 13:52:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6573 razy