do góry ^

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Sejmiku w dniu 27 lutego 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXVII/722/17 Uchwała  zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.

Uchwała

2.

XXVII/723/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XXVII/724/17 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego uwzględnienia Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie projektowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 6 lutego 2017 roku, wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Uchwała

4.

XXVII/725/17 Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Uchwała
Załącznik

5.

XXVII/726/17 Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

6.

XXVII/727/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Uchwała

7.

XXVII/728/17 Uchwała w sprawie: wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała

8.

XXVII/729/17 Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, gmina Wieleń drogi wojewódzkiej nr 149 o przebiegu  Dr 150 /Rzecin-Smolary/ Dr 140 o długości 2,636 km.

Uchwała

9.

XXVII/730/17 Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu szamotulskiego, gmina Wronki drogi wojewódzkiej nr 149 o przebiegu Dr 150 /Rzecin-Smolary/ Dr 140 o długości 16,414 km.

Uchwała

10.

XXVII/731/17 Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2

11.

XXVII/732/17 Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

12.

XXVII/733/17 Uchwała w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik
Do załącznika nr 1
Do załącznika nr 2

13.

XXVII/734/17 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na działalność Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-27 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-03 13:36:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7807 razy