do góry ^

Uchwały podjęte na XXX Sesji Sejmiku w dniu 24 kwietnia 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXX/763/17 Uchwała w sprawie: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

2.

XXX/764/17 Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała

3.

XXX/765/17 Uchwała w sprawie: wyboru Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

4.

XXX/766/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

Uchwała

5.

XXX/767/17 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne wraz z autopoprawką.

Uchwała

6.

XXX/768/17 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała

7.

XXX/769/17 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała

8.

XXX/770/17 Uchwała w sprawie: zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.

Uchwała

9.

XXX/771/17 Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

10.

XXX/772/17 Uchwała w sprawie: uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

Uchwała

11.

XXX/773/17 Uchwała w sprawie: podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy i nadania jej statutu.

Uchwała
Zalącznik

12.

XXX/774/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Uchwała

13.

XXX/775/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Uchwała

14.

XXX/776/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych na terenie m. Jarocin.

Uchwała

15.

XXX/777/17 Uchwała w sprawie: określenia zadań, na które w 2017 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.

Uchwała

16.

XXX/778/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Uchwała

17.

XXX/779/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

Uchwała

18.

XXX/780/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.

Uchwała

19.

XXX/781/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Uchwała

20.

XXX/782/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Uchwała

21.

XXX/783/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

Uchwała

22.

XXX/784/17 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.

Uchwała
 

23.

XXX/785/17 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/491/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Uchwała

24.

XXX/786/17 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/492/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Uchwała

25.

XXX/787/17 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/493/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Uchwała
 

26.

XXX/788/17 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/494/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Uchwała

27.

XXX/789/17 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/495/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Uchwała

28.

XXX/790/17 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego i wągrowieckiego, na obwody łowieckie.

Uchwała

29.

XXX/791/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku.

Uchwała

30.

XXX/792/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

31.

XXX/793/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

32.

XXX/794/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

33.

XXX/795/17 uchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

34.

XXX/796/17 Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej II i Ordynatora Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

35.

XXX/797/17 Uchwała w sprawie: przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Szpitala Kardiologiczno – Rehabilitacyjnego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała
ZałącznikOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-24 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-28 15:00:41 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6038 razy