do góry ^

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Sejmiku w dniu 29 maja 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXI/798/17

uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

2.

XXXI/799/17

uchwała w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok.

Uchwała

3.

XXXI/800/17

uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Uchwała

4.

XXXI/801/17

uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne

Uchwała

5.

XXXI/802/17

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”).

Uchwała

6.

XXXI/803/17

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla Gminy Krobia i zawarcie w tej sprawie umowy.

Uchwała

7.

XXXI/804/17

uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu pilskiego odcinków drogi w mieście Wyrzysk (droga bez numeru – dawna droga gminna, a wcześniej droga krajowa nr 10) o łącznej długości 4,06 km.

Uchwała

8.

XXXI/805/17

uchwała w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Krobia.

Uchwała

9.

XXXI/806/17

uchwała w sprawie: powierzenia powiatowi Szamotulskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 187 na czas realizacji inwestycji.

Uchwała

10.

XXXI/807/17

uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Wielkopolski.

Uchwała

11.

XXXI/808/17

uchwała w sprawie:  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.

Uchwała

12.

XXXI/809/17

uchwała w sprawie:  ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

13.

XXXI/810/17

uchwała w sprawie: uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20

14.

XXXI/811/17

uchwała w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.

Uchwała

15.

XXXI/812/17

uchwała w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-29 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-02 14:08:07 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8847 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023