do góry ^

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Sejmiku w dniu 23 października 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXVII/884/17 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Uchwała

2.

XXXVII/885/17 uchwała zmieniająca  uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXXVII/886/17 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Uchwała

4.

XXXVII/887/17 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Poznań.

Uchwała

5.

XXXVII/888/17 uchwała w sprawie: uchwalenia Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

6.

XXXVII/889/17 uchwała w sprawie: aktualizacji programu usuwania azbestu dla województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

7.

XXXVII/890/17 uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała

8.

XXXVII/891/17 uchwała w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Uchwała

9.

XXXVII/892/17 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wijewo

Uchwała

10.

XXXVII/893/17 uchwała w sprawie: zmiany statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Uchwała

11.

XXXVII/894/17 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała

12.

XXXVII/895/17 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

13.

XXXVII/896/17 uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020

Uchwała

14.

XXXVII/897/17 uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2018 w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

15.

XXXVII/898/17 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i ograniczeniem dostępu do informacji publicznej.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-23 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-11-02 09:13:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5676 razy