do góry ^

Uchwały podjęte na II Sesji Sejmiku w dniu 20 grudnia 2010 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

II/9/10

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Krobia

Uchwała

2.

II/10/10

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Śremskim

Uchwała

3.

II/11/10

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010

Uchwała

4.

II/12/10

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

5.

II/13/10

Uchwała w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 niewygasających z upływem roku budżetowego.

Uchwała

6.

II/14/10

Uchwała w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok.

Uchwała

7.

II/15/10

Uchwała ws. wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Zwiazku Województw RP

Uchwała

8.

II/16/10

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010, w zakresie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki

Uchwała
Załącznik nr 1

9.

II/17/10

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2010.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

10.

II/18/10

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. Profesora Mieczysława Walczaka.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

11.

II/19/10

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

12.

II/20/10

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała
Załącznik

13.

II/21/10

Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XLIV/635/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

14.

II/22/10

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Chodzieskiego

Uchwała

15.

II/23/10

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Uchwała
Załącznik nr 1

16.

II/24/10

Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2010 r.

Uchwała
Załącznik nr 1

17.

II/25/10

Uchwała w sprawie odwołania Pana Sławomira Poszwy z funkcji członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

18.

II/26/10

Uchwała w sprawie powołania Pani Krystyny Pośledniej na funkcję członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

19.

II/27/10

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV / 684 / 2010 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolski

Uchwała

20.

II/28/10

uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

21.

II/29/10

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia rocznego programu działania Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z planem finansowym tej jednostki na 2011 rok.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2010-12-20 Kancelaria Sejmiku
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-12-22 15:18:41 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5245 razy