do góry ^

Uchwały podjęte na LI Sesji Sejmiku w dniu 27 października 2014 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

LI/967/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Uchwała

2.

LI/968/14

Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

Uchwała

3.

LI/969/14

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Uchwała
Załącznik

4.

LI/970/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Śremie.

Uchwała
Załącznik

5.

LI/971/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.

Uchwała

6.

LI/972/14

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koło

Uchwała
Załącznik

7.

LI/973/14

uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Dolsk

Uchwała

8.

LI/974/14

uchwała w sprawie likwidacji Trąbczyn, gmina Zagórów

Uchwała

9.

LI/975/14

uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Kawęczyn

Uchwała

10.

LI/976/14

uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań

Uchwała
Załącznik

11.

LI/977/14

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo

Uchwała
Załącznik

12.

LI/978/14

uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo

Uchwała
Załącznik

13.

LI/979/14

uchwała w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała
Załącznik
Załącznik

14.

LI/980/14

uchwała w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”

Uchwała
Załącznik

15.

LI/981/14

uchwała w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”

Uchwała
Załącznik

16.

LI/982/14

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała
Załącznik

17.

LI/983/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Prusa 3

Uchwała

18.

LI/984/14

Uchwała w sprawie: kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Uchwała

19.

LI/985/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan, Gminie Miejskiej Kościan

Uchwała

20.

LI/986/14

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie

Uchwała

21.

LI/987/14

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała
Załącznik

22.

LI/988/14

Uchwała w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Uchwała
Załącznik

23.

LI/989/14

uchwała w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie finansowania świadczeń onkologicznych

Uchwała
Załącznik

24.

LI/990/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji i. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała
Załącznik

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-10-27 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-10-31 15:20:10 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6475 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022