do góry ^

Uchwały podjęte na V Sesji Sejmiku w dniu 21 marca 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

V/56/11

uchwała zmieniającej uchwałę Nr III/43/11 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2011r w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego na rok 2011.

Uchwała

2.

V/57/11

Uchwała zmieniającej Uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

3.

V/58/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022.

Uchwała

4.

V/59/11

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała

5.

V/60/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011.

Uchwała

6.

V/61/11

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik
Załącznik

7.

V/62/11

Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego planów likwidacji placówek pocztowych Poczty Polskiej S.A.

Uchwała
Załącznik

8.

V/63/11

Uchwała w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2010 roku.

Uchwała
Uchwała

9.

V/64/11

Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2011 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Uchwała

10.

V/65/11

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia cennika usług oferowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

11.

V/66/11

Uchwała w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, p. Ryszarda Jaworskiego

Uchwała

12.

V/67/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/704/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała
Załącznik

13.

V/68/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXX/469/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

14.

V/69/11

Uchwała w sprawie określenia zadań, na które w 2011 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa

Uchwała

15.

V/70/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

16.

V/71/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

17.

V/72/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

18.

V/73/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

19.

V/74/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

20.

V/75/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

21.

V/76/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

22.

V/77/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddziałem Terenowym w Koninie - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

23.

V/78/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile i zawarcie w tej sprawie umowy

Uchwała

24.

V/79/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

25.

V/80/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-03-21 Kancelaria Sejmiku
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-03-24 12:32:00 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5356 razy