do góry ^

Uchwały podjęte na VI Sesji Sejmiku w dniu 18 kwietnia 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

VI/81/11

Uchwały zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

2.

VI/82/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022

Uchwała

3.

VI /83/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocyfinansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała

4.

VI /84/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocyfinansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała

5.

VI /85/11

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajówi wysokości stypendiów sportowych.

Uchwała

6.

VI /86/11

Uchwała w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowymwspółzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Uchwała

7.

VI/87/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskiepomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarciaw tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011.

Uchwała

8.

VI/88/11

Określenie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją "Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku"

Uchwała
Załącznik
Załącznik

9.

VI/89/11

Uchwała w sprawie uchylenia zasad dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, obowiązujących przy opracowaniu rocznych planów finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

10.

VI/90/11

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/548/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 roku, w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie spółki prawa handlowego pod firm ą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.

Uchwała

11.

VI/91/11

Uchwała w sprawie: powołania Pani Izabeli Mroczek na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i ustalenia jej miesięcznego wynagrodzenia.

Uchwała

12.

VI/92/11

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2010 r.

Uchwała
Załącznik

13.

VI/93/11

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski w Poznaniu na działanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczące realizacji budowy zbiornika wodnego na rzece Lutyni

Uchwała

14.

VI/94/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

15.

VI /95/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

16.

VI /96/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży.

Uchwała
Załącznik

17.

VI/97/11

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2020.

Uchwała
Załącznik

18.

VI/98/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-04-18 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-04-28 07:51:38 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5314 razy