do góry ^

Uchwały podjęte na VII Sesji Sejmiku w dniu 30 maja 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

VII/99/11

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

2.

VII/100/11

Uchwała ws. ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Woj. Wlkp.

Uchwała

3.

VII/101/11

Uchwała zmieniającej uchwałę NR I/8/2010 SWW z dnia 6 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

4.

VII/102/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2010 + Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu WW za 2010 r. + Informacja o stanie mienia WW + Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Województwa Wielkopolskiego za rok 2010 + Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla SWW z badania sprawozdania finansowego WW za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

5.

VII/103/11

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

6.

VII/104/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

7.

VII/105/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2022

Uchwała

8.

VII/106/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

9.

VII/107/11

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pt. "Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna województwa wielkopolskiego w roku 2010".

Uchwała

10.

VII/108/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

11.

VII/109/11

Uchwała w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

12.

VII/110/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała

13.

VII/111/11

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie likwidacji Oddziału dla przewlekle chorych oraz Hospicjum stacjonarnego.

Uchwała
Załącznik

14.

VII/112/11

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.

Uchwała
Załącznik

15.

VII/113/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umowy.

Uchwała

16.

VII/114/11

Uchwała w sprawie powierzenia innym województwom zadań organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego dotyczących przedsięwzięć w czasie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

Uchwała

17.

VII/115/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała
Załącznik
Załącznik

18.

VII/116/11

Uchwała sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

19.

VII/117/11

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego w Koninie

Uchwała

20.

VII/118/11

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała

21.

VII/119/11

Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie

Uchwała

22.

VII/120/11

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie

Uchwała

23.

VII/121/11

Uchwała w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na zadanie w zakresie kultury – remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Uchwała

24.

VII/122/11

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

25.

VII/123/11

Uchwała w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznego Studium Zawodowego nr 2 wchodzących w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu

Uchwała

26.

VII/124/11

Uchwała w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska dotyczącego szkód mrozowych w uprawach rolniczych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

27.

VII/125/11

Uchwała w sprawie ustalenia projektu zmiany Statutut Województwa Wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-05-30 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-06-02 08:21:28 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4912 razy