do góry ^

Uchwały podjęte na VIII Sesji Sejmiku w dniu 27 czerwca 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

VIII/126/11

uchwała w sprawie obsadzenia wygaśnietego mandatu radnego Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Uchwała

2.

VIII/127/11

Uchwała zmienająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

3.

VIII/128/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022

Uchwała

4.

VIII/129/11

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze

Uchwała

5.

VIII/130/11

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała

6.

VIII/131/11

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawny

Uchwała

7.

VIII/132/11

Uchwała w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

8.

VIII/133/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

Uchwała

9.

VIII/134/11

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała
Załącznik

10.

VIII/135/11

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

11.

VIII/136/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Miastu i Gminie Pleszew oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia umów w tych sprawach.

Uchwała

12.

VIII/137/11

uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Uchwała

13.

VIII/138/11

uchwała zmieniająca uchwałę nr V/61/11 SWW z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Uchwała

14.

VIII/139/11

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Pilskiego

Uchwała

15.

VIII/140/11

Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Uchwała
Załącznik

16.

VIII/141/11

uchwał w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego.

Uchwała

17.

VIII/142/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce.

Uchwała
Załącznik

18.

VIII/143/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku.

Uchwała

19.

VIII/144/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała
Załącznik

20.

VIII/145/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

21.

VIII/146/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Uchwała

22.

VIII/147/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

23.

VIII/148/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

24.

VIII149/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym w Kowanówku.

Uchwała

25.

VIII/150/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Poznaniu.

Uchwała

26.

VIII/151/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Śremie.

Uchwała

27.

VIII/152/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.

Uchwała

28.

VIII/153/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

29.

VIII/154/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

30.

VIII/155/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu.

Uchwała

31.

VIII/156/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.

Uchwała

32.

VIII/157/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

33.

VIII/158/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

34.

VIII/159/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

35.

VIII/160/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.

Uchwała

36.

VIII/161/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

37.

VIII/162/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Uchwała

38.

VIII/163/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Uchwała

39.

VIII/164/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce.

Uchwała

40.

VIII/165/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Uchwała

41.

VIII/166/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Uchwała

42.

VIII/167/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Uchwała

43.

VIII/168/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

44.

VIII/169/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

45.

VIII/170/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży.

Uchwała

46.

VIII/171/11

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-06-27 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-07-04 08:29:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5109 razy