do góry ^

Uchwały podjęte na XIV Sesji Sejmiku w dniu 26 września 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XIV/191/11

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

2.

XIV/192/11

Uchwała zmieniająca uchwałę nr III / 30 / 11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011.

Uchwała
Załącznik

3.

XIV/193/11

Uchwała zmieniająca uchwałę nr V / 60 / 11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011.

Uchwała
Załącznik

4.

XIV/194/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2011 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa

Uchwała

5.

XIV/195/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/734/10 SWW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Uchwała

6.

XIV/196/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Średzkiemu i zawarcia w tej sprawie umowy

Uchwała

7.

XIV/197/11

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Uchwała
Załącznik

8.

XIV/198/11

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. nr VIII/140/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom, samorządu terytorialnego w 2011 roku

Uchwała

9.

XIV/199/11

Uchwała w sprawie zmiany uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. nr VII/122/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Uchwała

10.

XIV/200/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022.

Uchwała

11.

XIV/201/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

12.

XIV/202/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

13.

XIV/203/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku położonym w Lesznie przy ul.Dworcowej 9

Uchwała

14.

XIV/204/11

Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uchwała

15.

XIV/205/11

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 (ulic) na terenie Miasta Wągrowiec oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich - ulicy 11 Listopada w m. Wągrowiec

Uchwała

16.

XIV/206/11

Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla czterech odcinków drogi krajowej nr 2 o łącznej długości 26,37 km

Uchwała
Załącznik
Załącznik

17.

XIV/207/11

Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości 23,20 km

Uchwała
Załącznik
Załącznik

18.

XIV/208/11

Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km

Uchwała
Załącznik
Załącznik

19.

XIV/209/11

Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 25 o długości 3,63 km

Uchwała
Załącznik
Załącznik

20.

XIV/210/11

Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o łącznej długości 23,26 km

Uchwała
Załącznik
Załącznik

21.

XIV/211/11

Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 11,16 km

Uchwała
Załącznik
Załącznik

22.

XIV/212/11

Uchwała w sprawie: uzgodnienia granic pomorskich obwodów łowieckich nr 315, 316, 317, 318, 319, których część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik
Załącznik

23.

XIV/213/11

Uchwała z sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

24.

XIV/214/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Uchwała

25.

XIV/215/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży.

Uchwała

26.

XIV/216/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu.

Uchwała

27.

XIV/217/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

28.

XIV/218/11

Uchwała w sprawie ustalenia projektu zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-09-26 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-09-29 11:04:50 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5537 razy