do góry ^

Uchwały podjęte na XIX Sesji Sejmiku w dniu 27 lutego 2012 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XIX/314/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku WW z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała

2.

XIX/315/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku WW z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała

3.

XIX/316/12

Uchwała w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkoposkiego

Uchwała

4.

XIX/317/12

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

5.

XIX/318/12

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Uchwała

6.

XIX/319/12

Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Uchwała
Załącznik

7.

XIX/320/12

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

8.

XIX/321/12

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Siedlec.

Uchwała

9.

XIX/322/12

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krobia

Uchwała
Załącznik

10.

XIX/323/12

Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzynarodowej sieci ENCORE - Konferencji Środowiskowej Regionów Europy

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

11.

XIX/324/12

Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Uchwała
Załącznik

12.

XIX/325/12

Uchwała w sprawie zmian w statucie Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku.

Uchwała

13.

XIX/326/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Uchwała

14.

XIX/327/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

15.

XIX/328/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

16.

XIX/329/12

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana J       M         na działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego , w której skarżący zarzucił dyskryminowanie jego twórczości

Uchwała

17.

XIX/330/12

Uchwała w sprawie utworzenia i przystąpienia przez Województwo Wielkopolskie do stowarzyszenia pod nazwą: "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk"

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-02-27 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-03-01 08:25:22 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5121 razy