do góry ^

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Sejmiku w dniu 31 marca 2014 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XLIII/813/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Uchwała

2.

XLIII/814/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

Uchwała

3.

XLIII/815/14

Uchwała w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

4.

XLIII/816/14

Uchwała w sprawie: oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku.

Uchwała
Załącznik

5.

XLIII/817/14

Uchwała uchylająca uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Strategii Sektorowej w Zakresie Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

6.

XLIII/818/14

Uchwała w sprawie zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Uchwała

7.

XLIII/819/14

Uchwała w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała
Załącznik

8.

XLIII/820/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Uchwała

9.

XLIII/821/14

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Uchwała
Załącznik

10.

XLIII/822/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

11.

XLIII/823/14

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała
Załącznik

12.

XLIII/824/14

Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Uchwała

13.

XLIII/825/14

uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Chodów

Uchwała

14.

XLIII/826/14

uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leszno

Uchwała
Załącznik

15.

XLIII/827/14

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego

Uchwała

16.

XLIII/828/14

uchwała w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

17.

XLIII/829/14

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

18.

XLIII/830/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwa Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Miastu i Gminie Śmigiel.

Uchwała

19.

XLIII/831/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej

Uchwała

20.

XLIII/832/14

Uchwała w sprawie nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Uchwała
Załącznik

21.

XLIII/833/14

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Uchwała
Załącznik

22.

XLIII/834/14

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVII/492/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Uchwała
Załącznik

23.

XLIII/835/14

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2014.

Uchwała
Załącznik

24.

XLIII/836/14

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała
Załącznik

25.

XLIII/837/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Uchwała

26.

XLIII/838/14

uchwała w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-31 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-04-04 08:44:22 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6262 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022