do góry ^

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Sejmiku w dniu 28 kwietnia 2014 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XLIV/839/14

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 432 przebiegającej na terenie gminy Września z jednoczesnym wyłączeniem go z użytkowania.

Uchwała

2.

XLIV/840/14

Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik
Załącznik

3.

XLIV/841/14

Uchwała w sprawie zmiany uchwały powierzającej Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenie zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym

Uchwała

4.

XLIV/842/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST - PARK” zabudowanych nieruchomości położonych w gm. Września, obręby Białężyce, Chocicza Mała i Grzymysławice, jako aportu na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Uchwała

5.

XLIV/843/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Uchwała

6.

XLIV/844/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

Uchwała

7.

XLIV/845/14

Uchwała w sprawie: określenia zadań, na które w 2014 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa

Uchwała

8.

XLIV/846/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie

Uchwała

9.

XLIV/847/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim

Uchwała

10.

XLIV/848/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie

Uchwała

11.

XLIV/849/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

Uchwała

12.

XLIV/850/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie

Uchwała

13.

XLIV/851/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach

Uchwała

14.

XLIV/852/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy

Uchwała

15.

XLIV/853/14

Uchwał w sprawie podziału południowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego na obwody łowieckie.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

16.

XLIV/854/14

Uchwała w sprawie uzgodnienia przebiegu granicy kujawsko-pomorskiego obwodu łowieckiego Nr 243, którego część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

17.

XLIV/855/14

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2014 – 2015”, dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

18.

XLIV/856/14

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Konina

Uchwała

19.

XLIV/857/14

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała
Załącznik

20.

XLIV/858/14

Uchwała w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

21.

XLIV/859/14

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chocicza

Uchwała
Załącznik

22.

XLIV/860/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała

23.

XLIV/861/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

24.

XLIV/862/14

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-04-28 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-05-06 13:44:52 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6389 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022