do góry ^

Uchwały podjęte na XLV Sesji Sejmiku w dniu 26 maja 2014 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XLV/863/14

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu WW za 2013 rok + Sprawozdanie z wykonanaia budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok +opinia niezależnego biegłego rewidenta SWW wraz ze sprawozdaniem finansowym + opinia RIO

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

2.

XLV/864/14

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

3.

XLV/865/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Uchwała

4.

XLV/866/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

Uchwała

5.

XLV/867/14

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pt. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna województwa wielkopolskiego w 2013 r.

Uchwała
Załącznik

6.

XLV/868/14

Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Konin zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała
Załącznik

7.

XLV/869/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uchwała

8.

XLV/870/14

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

9.

XLV/871/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Uchwała

10.

XLV/872/14

Uchwała w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit utworzonego na podstawie prawa belgijskiego z 27 czerwca 1921.

Uchwała
Załącznik

11.

XLV/873/14

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Uchwała

12.

XLV/875/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P      M       reprezentowanego przez adwokata Pawła Szwarca na nienależyte wykonywanie zadań przez Marszałka Wielkopolskiego, w zakresie obowiązku dochodzenia opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska, w związku ze składowaniem odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym

Uchwała

13.

XLV/874/14

Uchwaław sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Odolanów, Gminie Odolanów

Uchwała

14.

XLV/876/14

uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus z siedzibą w Poznaniu

Uchwała
Załącznik
Załącznik

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-05-26 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-05-29 09:14:28 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6011 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022