do góry ^

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Sejmiku w dniu 23 czerwca 2014 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XLVII/877/14

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

2.

XLVII/878/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Uchwała

3.

XLVII/879/14

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

Uchwała

4.

XLVII/880/14

Uchwał zmieniająca uchwałę Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała

5.

XLVII/881/14

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała

6.

XLVII/882/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka W                       na działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku ograniczeniem kursowania pociągów wykonujących wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie

Uchwała

7.

XLVII/883/14

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2013 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

Uchwała
Załącznik

8.

XLVII/884/14

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej POZNANIANKA z siedzibą w Poznaniu wspólnie z Miastem Poznań

Uchwała

9.

XLVII/885/14

Uchwała zmieniającea uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

10.

XLVII/886/14

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

11.

XLVII/887/14

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”

Uchwała
Załącznik
Załącznik

12.

XLVII/888/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

13.

XLVII/889/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

14.

XLVII/890/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

15.

XLVII/891/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

16.

XLVII/892/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

17.

XLVII/893/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

18.

XLVII/894/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

19.

XLVII/895/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

20.

XLVII/896/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

21.

XLVII/897/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

22.

XLVII/898/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

23.

XLVII/899/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

24.

XLVII/900/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

25.

XLVII/901/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

26.

XLVII/902/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

27.

XLVII/903/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

28.

XLVII/904/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

29.

XLVII/905/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

30.

XLVII/906/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

31.

XLVII/907/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

32.

XLVII/908/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

33.

XLVII/909/14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała

34.

XLVII/910/14

Uchwała w sprawie: nadania statutu Muzeum Martyrologicznemu w Żabikowie

Uchwała
Załącznik

35.

XLVII/911/14

Uchwała w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie

Uchwała
Załącznik

36.

XLVII/912/14

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadanie z zakresu kultury

Uchwała

37.

XLVII/913/14

Uchwała w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu.

Uchwała

38.

XLVII/914/14

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

39.

XLVII/915/14

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-06-23 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-06-26 11:18:51 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6323 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022