do góry ^

Uchwały podjęte na XVI Sesji Sejmiku w dniu 28 listopada 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XVI/234/11

uchwała w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu Radnego Województwa Wielkopolskiego/MC/

Uchwała

2.

XVI/235/11

uchwała w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu Radnego Województwa Wielkopolskiego /MB/

Uchwała

3.

XVI/236/11

uchwała w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu Radnego Województwa Wielkopolskiego /BD-G/

Uchwała

4.

XVI/237/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

5.

XVI/238/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne

Uchwała

6.

XVI/239/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

7.

XVI/240/11

Uchwała uchylająca uchwałę Nr IV/47/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

8.

XVI/241/11

Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Województwie Wielkopolskim w roku 2010

Uchwała
Załącznik
Załącznik

9.

XVI/242/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała

10.

XVI/243/11

uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

11.

XVI/244/11

Uchwała w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego, na obwody łowieckie

Uchwała

12.

XVI/245/11

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012

Uchwała
Załącznik

13.

XVI/246/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Uchwała

14.

XVI/247/11

Uchwała zmieniająca uchwałę nr V/61/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Uchwała

15.

XVI/248/11

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastówna Lednicy

Uchwała

16.

XVI/249/11

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastówna Lednicy

Uchwała

17.

XVI/250/11

Uchwała w sprawie przyjęcia składu Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Rolnictwa iPrzemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Uchwała

18.

XVI/251/11

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Początków PaństwaPolskiego w Gnieźnie

Uchwała

19.

XVI/252/11

Uchwala w sprawie zmian w składzie rady muzeum przy muzeum okręgowym w Koninie

Uchwała

20.

XVI/253/11

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im.Stanisława Staszica w Pile

Uchwała

21.

XVI/254/11

Uchwała w sprawie wyrażenia woli zbycia przez Województwo Wielkopolskie udziałów w Spółce Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o

Uchwała

22.

XVI/255/11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała
Załącznik

23.

XVI/256/11

Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2011 r.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

24.

XVI/257/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działania Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z planem finansowym tej jednostki na 2012 rok.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

25.

XVI/258/11

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

26.

XVI/259/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Uchwała

27.

XVI_260/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

28.

XVI/261/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. Profesora Mieczysława Walczaka.

Uchwała

29.

XVI/262/11

Uchwala w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Uchwała

30.

XVI/263/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

31.

XVI/264/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Śremie.

Uchwała

32.

XVI/265/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.

Uchwała

33.

XVI/266/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała

34.

XVI/267/11

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkopolsce na lata 2012-2020".

Uchwała
Załącznik
Załącznik

35.

XVI/268/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

36.

XVI/269/11

Uchwała w sprawie umorzenia wierzytelności wobec dłużników realizujących projekty w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uchwała
Załącznik

37.

XVI/270/11

uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

38.

XVI/271/11

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana J      M        na działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z brakiem reakcji na nieprawidłowości podczas realizacji projektu pn.”Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa wodnego WOPR” oraz budowy boiska „Orlik 2012” w Chodzieży.

Uchwała

39.

XVI/272/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

40.

XVI/273/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu w Kowanówku.

Uchwała
Załącznik

41.

XVI/274/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

Uchwała

42.

XVI/275/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu.

Uchwała

43.

XVI/276/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-11-28 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-12-08 11:50:53 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5425 razy