do góry ^

Uchwały podjęte na XVII Sesji Sejmiku w dniu 19 grudnia 2011 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XVII/277/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

2.

XVII/278/11

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne

Uchwała

3.

XVII/279/11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

4.

XVII/280/11

Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała
Uchwała

5.

XVII/281/11

Uchwała w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Uchwała

6.

XVII/282/11

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województwa Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała

7.

XVII/283/11

Uchwała w sprawie uchwalenia Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

Uchwała
Załącznik

8.

XVII/284/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce.

Uchwała
Załącznik

9.

XVII/285/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Uchwała

10.

XVII/286/11

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

11.

XVII/287/11

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Uchwała

12.

XVII/288/11

uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2012.

Uchwała
Załącznik

13.

XVII/289/11

uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała
Załącznik
Załącznik

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-12-19 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-12-29 08:57:25 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5065 razy