do góry ^

Uchwały podjęte na XXII Sesji Sejmiku w dniu 25 maja 2012 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXII/367/12

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok + Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku WW wraz ze sprawozdaniami finansowymi + Opinia RIO + Uchwała Nr XXII/367/12 SWW z 25.05.12 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2011

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

2.

XXII/368/12

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik

3.

XXII/369/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 SWW z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała

4.

XXII/370/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała

5.

XXII_371/12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

6.

XXII/372/12

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Uchwała

7.

XXII/373/12

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

8.

XXII_374/12

Uchwała w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Uchwała

9.

XXII/375/12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich położonymi w granicach administracyjnych m Ostrów Wielkopolski Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Uchwała

10.

XXII/376/12

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pt. "Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna województwa wielkopolskiego w roku 2011".

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

11.

XXII/377/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Osieckiemu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała
Załącznik

12.

XXII/378/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała
Załącznik

13.

XXII_379/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

14.

XXII/380/12

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała

15.

XXII/381/12

Uchwała w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Uchwała
Załącznik

16.

XXII/382/12

Uchwała w sprawie podpisania „Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Sao Paulo (Federacyjna Republika Brazylii)”

Uchwała
Załącznik

17.

XXII/383/12

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

18.

XXII/384/12

Uchwała w sprawie: likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-05-25 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-06-04 20:35:37 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6199 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022