do góry ^

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Sejmiku w dniu 17 grudnia 2012 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXIX/536/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała

2.

XXIX/537/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXIX/538/12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

4.

XXIX/539/12

Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

5.

XXIX/540/12

Uchwała w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

6.

XXIX/541/12

Uchwała z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej.

Uchwała
Załącznik

7.

XXIX/542/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

8.

XXIX/543/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

Uchwała
Załącznik

9.

XXIX/544/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Uchwała
Załącznik

10.

XXIX/545/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała
Załącznik

11.

XXIX/546/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży.

Uchwała
Załącznik

12.

XXIX/547/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

13.

XXIX/548/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka’ im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała
Załącznik

14.

XXIX/549/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała
Załącznik

15.

XXIX/550/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała
Załącznik

16.

XXIX/551/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

17.

XXIX/552/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

18.

XXIX/553/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

19.

XXIX/554/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

20.

XXIX/555/12

Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu w Śremie.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

21.

XXIX/556/12

Uchwała w sprawie nadanie statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

22.

XXIX/557/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku.

Uchwała

23.

XXIX/558/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

24.

XXIX/559/12

Uchwała w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”.

Uchwała
Załącznik

25.

XXIX/560/12

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wągrowiec

Uchwała

26.

XXIX/561/12

Uchwała w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

27.

XXIX/562/12

Uchwała w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Kalisz w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

28.

XXIX/563/12

Uchwała w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

29.

XXIX/564/12

Uchwała w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: pilsko-złotowskiej (strefa powiat pilski) w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

30.

XXIX/565/12

Uchwała w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon

Uchwała
Załącznik

31.

XXIX/566/12

Uchwała w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik

32.

XXIX/567/12

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Barbary i Mieczysława Zwolińskich z dnia 6 listopada 2012 r., do usunięcia naruszenia interesu prawnego, powstałego wskutek przyjęcia uchwały Nr XVIII/302/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Uchwała

33.

XXIX/568/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała

34.

XXIX/569/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile

Uchwała

35.

XXIX/570/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie

Uchwała

36.

XXIX/571/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Uchwała

37.

XXIX/572/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała

38.

XXIX/573/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego w Koninie

Uchwała

39.

XXIX/574/12

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

40.

XXIX/575/12

Uchwała w sprawie uzgodnienia granic zachodniopomorskich obwodów łowieckich nr 123, 168, 170, 196, 197, 230, których część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

41.

XXIX/576/12

Uchwała sprawie przyjęcia Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Załącznik
Załącznik
Uchwała

42.

XXIX/577/12

Uchawła w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013 rok.

Uchwała
Załącznik

43.

XXIX/578/12

Uchwala w sprawie zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 r.

Uchwała
Załącznik

44.

XXIX/579/12

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2012 rok.

Uchwała

45.

XXIX/580/12

uchwała w sprawie przyjęcia Planu pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2013.

Uchwała
Załącznik

46.

XXIX/581/12

uchwała w sprawie przyjęcia Planu pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2013rok.

Uchwała
Załącznik

47.

XXIX/582/12

uchwała w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Woj. Wlkp. do projektu Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.

Uchwała
Załącznik

48.

XXIX/583/12

uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

49.

XXIX/584/12

uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

50.

XXIX/585/12

Uchwała w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Uchwała

51.

XXIX/586/12

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Uchwała
Załącznik

52.

XXIX/587/12

uchwała w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ dodatkowych środków.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-12-17 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-12-20 13:40:03 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7082 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022